Lijst 9. Integer Liberaal - Marja Hilders

Zuiver bestuur voor schoon water.

Alle partijen bepleiten droge voeten, schoon water, veilige dijken, gezuiverd afvalwater en voldoende zoetwater. Integer Liberaal ook.
De manier waarop, maakt het verschil. Integer bestuur vereist wederzijds respect, echt luisteren, serieus uitzoeken wat wél en niet werkt, goed letten op de kosten en gemotiveerd keuzes maken.

Delfland is het duurste waterschap van Nederland. Integer Liberaal wil dat veranderen.

- Betaalbaarheid voor inwoners en bedrijven voorop;
- Geen geld over de balk voor prestigeprojecten;
- Maatschappelijke kosten en baten in kaart brengen;
- Check eerst de effectiviteit van maatregelen;
- Gezond verstand, ook bij energiemaatregelen;
- Echt luisteren naar inwoners en bedrijven;

Zuiver bestuur voor schoon water, daar staat Integer Liberaal voor!

Stem Integer Liberaal.
Marja Hilders
Bart Noordermeer