Waarom Integer Liberaal

Als eerste is Waterschap Delfland het duurste waterschap van Nederland. Het is tijd voor meer soberheid. Het kostenbewustzijn moet omhoog. 
Te vaak ontbreken Maatschappelijke Kosten baten Analyses (MKBA’s) bij investeringsplannen. Onze inwoners en bedrijven verdienen echt beter.

Na een periode van verstandige bezuinigen vanaf 2015, geeft Delfland recent steeds meer geld uit aan niet noodzakelijke projecten.
Daardoor blijft Delfland te duur.

Let wel, ook Integer Liberaal onderschrijft doelen en verstandige maatregelen op het gebed van onde kerntaken: schoon water, droge voeten, sterke dijken en schoon afvalwater. Zie ons 12 punten partijprogramma. Maar het kan zeker wel een onsje minder. En met meer gezond verstand.

1. Delfland geeft ruim 23 mln (ruim € 12 per inwoner) uit aan de Waterharmonica en de Zoetwaterfabriek. Van zuivering de Groote Lucht wordt 7 maanden per jaar 25% van het afvalwater gezuiverd van medicijnresten en door een zuiveringsmoeras geleid. Hiermee wordt De Krabbenplas doorgespoeld, waar 2000 zwemmers per jaar gebruik van maken.
Een zwembad is goedkoper.
Volgens het college zouden derden ruim 14 mln bijdragen. Het college legde op 14 februari 2019 een besluit van 23 mln aan de VV voor. Maar had vergeten te checken of de 14 mln met handtekening en rechtsgeldig was toegezegd. ‘De VV moest het college maar geloven.’ Integer Liberaal heeft de stukken opgevraagd om dit uit te zoeken. Dat wordt ons moeilijk gemaakt door het college.

2. Delfland geeft ruim 1,2 mln uit voor waterkwaliteitsmaatregelen in de zwemplas Delftse Hout. Met maatregelen voor € 35.000 voldoet de waterkwaliteit ook aan de Europese en provinciale normen. Plus het is niet duidelijk of de voorgenomen maatregelen gaan werken.

3. De laatste 8 jaar is ruim 40 mln geïnvesteerd in ecologische oevers, terwijl Delfland niet
meet of die goed werken (zie 2). Integer Liberaal al veel vaker gevraagd om te meten. Bekend is dat veel ecologische oevers zijn kaalgevreten door ganzen of te hoog aangelegd. Dat moet anders. Eerst onderzoeken wat werkt, dan pas geld uitgeven.

Dit zijn voorbeelden van hobbies en verkiezingsstunts voor de achterban van het huidige college. Waar alle inwoners en bedrijven voor mogen meebetalen.
Verbazingwekkend dat de VVD daaraan meewerkt. Gezamenlijk de rit uit zitten mag kennelijk geld kosten.

De samenwerking in het huidige college laat helaas al jarenlang te wensen over. Onze oud-dijkgraaf schreef daar een gepeperde brief over.
Doorstroming is zeer wenselijk. Gelukkig beschikt Delfland wel over deskundige ambtenaren. Integer Liberaal is vóór goede samenwerking op basis van respect en integriteit. Niet alleen op papier maar ook in de praktijk.